Unic Automatik er HALTON servicepartner
Halton er en af markedets førende producenter indenfor brandsikrings komponenter.

Hos Unic Automatik yder vi landsdækkende service og support på HBA brandautomatik samt brand og røgspjæld.
Unic Automatik er ligeledes landsdækkende service og supportpartner i forbindelse med Halton Food Service emfang.

HALTON – ENABLING WELLBEING IN INDOOR ENVIRONMENTS

HBA EXO COMPACT BRANDAUTOMATIK
HALTON FOODSERVICE
KVALIFICERET SERVICE & SUPPORT